Μια Τετάρτη βράδυ στο nightclub Kitty Kat στην Σταδίου, όταν κοιτάω τους καθρέφτες βλέπω γυναίκες με μυστικά.

 Cinematography Christina Ava,

κιτυ κατ Αθήνα