ΕΝΑΣ CHIC ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΓΡΕΓΟΥ-VIDEO & PHOTO


Οι αναμορφικοί φακοί σχεδιάστηκαν για να μετατρέπουν το 35mm φιλμ σε σινεμασκόπ (widescreen), χωρίς να χάνεται η ποιότητα της εικόνας. Οι αναμορφικοί παράγουν μια εικόνα με ευρύ πεδίο, ρηχό βάθος υπεροχές αντανακλάσεις φωτός (flaring) και οβάλ bokeh ( σημεία φωτός εκτός εστίασης) χαρακτηριστικά μοναδικά που δεν μπορούν να αναπαραχθούν με κανένα άλλο φακό ή φίλτρο.

 Το αποτέλεσμα είναι κινηματογραφικό, και σπάνιο, καθώς λόγο της δυσκολίας που έχουν στον χειρισμό ελάχιστοι φωτογράφοι και κινηματογραφιστές τους χρησιμοποιούν. Ακόμα πιο σπάνια θα τους βρει κάποιος σε φωτογράφιση ή κινηματογράφηση γάμου.

This CinemaScope small clip, is a present for the beautifull couple, the wide screen can capture the environment and the venue giving it a film look, Shot with a vintage sankor 16 c anamorphic, taking lens pentacon 135mm on a canon full frame.